Wie is wie

Receptie
Contactpersoon: Yana Pieteraerens
Receptie@pieteraerens.be

Verkoop
Contactpersoon: Tom Leemans
Verkoop@pieteraerens.be

Magazijn
Contactpersoon: Annick De Roeck
Magazijn@pieteraerens.be

Werkplaats
Contactpersoon: Wim Pieteraerens
Receptie@pieteraerens.be

Boekhouding
Contactpersoon: Christine Demulder
christine@pieteraerens.be

Naverkoop
Contactpersoon: Johan Coppens en Wim Pieteraerens
info@pieteraerens.be

Directie
Wim en Christine Pieteraerens – Demulder
Wim@pieteraerens.be
Christine@pieteraerens.be